Geregistreerde Lid

 

 

 


 

 

Agtergrond

Woonhuise te Centurion Residensiële en Gholf Landgoed, erwe 13/1847 en 18/1847 is enkele voorbeelde wat suksesvol gebou is. Verskeie woonhuise en kantore is ook in die Delmas-omgewing gedoen vir die Morgan Groep.

Na 5 jaar wat Brandt Ontwikkelings baie goeie
ondervinding in verskeie fasette van ontwikkeling
opgedoen het en direk betrokke was by onderverdelings, dorpstigtings, aanbouings, die bou van groepsbehui-singseenhede, die bou van groot woonhuise en die bou van kantore, is die fokus verskuif na die ontwikkeling van klein sekuriteitsontwikkelings, die bou van 6-10          eenhede as ‘n eenheid binne ‘n sekuriteitsontwikkeling en die ontwikkeling van 'n sekuriteitskompleks te Centurion. 

Die eerste projek was 3 duet-erwe binne Highveld Estate wat hersoneer was en daaropvolgend onderverdeel is ten einde 6 voltitel erwe te skep.  Ses woonhuise is op die onderskeie erwe ontwikkel wat gewissel het in grootte van 250m² - 300m² ten einde voorsiening te maak vir 3 en
4 slaapkamerhuise.

Die fokus was op eenvormigheid in die afwerking en styl van die 6 eenhede wat die voorkoms geskep het van ‘n kompleksontwikkeling binne ‘n     sekuriteitsontwikkeling.  Klem is gelê op die ontwikkeling van 'n sterk kompleks-karakter.

Die tweede ontwikkeling waarna verwys word in
Centurion is die ontwikkeling van 5 woonhuise met
dieselfde tema (een sentrale tema en afwerking is gevolg met die ontwikkeling van die aparte woonhuise) en grootte (al 5 huise is 330m² met 4 slaapkamers en baie luukse afwerking).

Die ontwikkeling is ook binne ‘n bestaande sekurteitsontwikkeling, welke ontwikkeling
baie suksesvol bemark word onder die naam Montibelli Estate.


 
 
=- Created by: DigitalGateway.co.za -=